O Traballo Fin de Máster (en diante TFM) basease en contidos relacionados con algún dos módulos do máster. O tema do TFM poderá estar relacionado con algún problema identificado no contexto institucional no que foi realizado o Practicum. Neste sentido, a utilidade do traballo será un criterio a considerar na súa avaliación.

O enfoque desde o que se aborda o problema pode ser diverso e ter diferentes obxectivos; por exemplo:

  • Avaliación dalgún aspecto profesional do servizo ou institución onde se realizaron as prácticas
  • Deseño dun programa de intervención, suficientemente detallado como para poder ser aplicado. Deberá ter en conta a perspectiva da diversidade abordada no título
  • Aplicación e avaliación dun programa de intervención
  • Estudo de casos

Normativa

Traballo Fin de Máster – curso 2020/2021

Documentación

 

Calendario de defensa do TFM

Convocatoria Conformidade titor Solicitude de defensa Defensa
Adiantada 11/02/2021 12/02/2021 19/02/2020
Xuño 15/06/2021 16/06/2021 22/06/2021
Xullo 15/07/2021 16/07/2021 23/07/2021
Setembro 14/09/2020 15-16/09/2020 18/09/2020

Traballo Fin de Máster – curso 2021/2022

Documentación

 

Calendario de defensa do TFM


Convocatoria Conformidade titor Solicitude de defensa Defensa
Adiantada 24/02/2022 25/02/2022 04/03/2022
Xuño 15/06/2022 16/06/2022 22/06/2022
Xullo 14/07/2022 15/07/2022 21/07/2022

 

Coordinación do TFM

Mª Pino Díaz Pereira