Campus del Agua

Exames

Curso académico 2018/2019


Materia1ª convocatoria2ª convocatoria
Compensación das desigualdades na educación 23/01/2019 | 16:00 h. 03/07/2019 | 16:00 h.
Desenvolvemento Comunitario 23/01/2019 | 18:00 h. 03/07/2019 | 18:00 h.
Xénero e Educación 23/01/2019 | 20:00 h. 03/07/2019 | 20:00 h.
Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferencia 24/01/2019 | 16:00 h. 04/07/2019 | 16:00 h.
Interculturalismo en contextos escolares 24/01/2019 | 18:00 h. 04/07/2019 | 18:00 h.
Interculturalismo no entorno socioeducativo 24/01/2019 | 20:00 h. 04/07/2019 | 20:00 h.
Ensino e aprendizaxe da/s lingua/s da sociedade de acollida 25/01/2019 | 16:00 h. 05/07/2019 | 16:00 h.
Educación de Adultos 25/01/2019 | 18:00 h. 05/07/2019 | 18:00 h.
Calidade de vida para as persoas maiores 25/01/2019 | 20:00 h. 05/07/2019 | 20:00 h.
Medidas de atención á diversidade para alumnos/as con necesidades educativas 21/03/2019 | 16:00 h. 11/07/2019 | 16:00 h.
Calidade de Vida das persoas con discapacidades 21/03/2019 | 18:00 h. 11/07/2019 | 18:00 h.
Medidas de atención a diversidade en persoas con altas capacidades 21/03/2019 | 20:00 h. 11/07/2019 | 20:00 h.

Listaxe completa de exames - curso 2018/2019