Campus del Agua

Exames

Curso académico 2019/2020


Materia1ª convocatoria2ª convocatoria
Compensación das desigualdades na educación 27/01/2020 | 16:00 h. 06/07/2020 | 16:00 h.
Desenvolvemento Comunitario 27/01/2020 | 18:00 h. 06/07/2020 | 18:00 h.
Xénero e Educación 27/01/2020 | 20:00 h. 06/07/2020 | 20:00 h.
Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferencia 28/01/2020 | 16:00 h. 07/07/2020 | 16:00 h.
Interculturalismo en contextos escolares 28/01/2020 | 18:00 h. 07/07/2020 | 18:00 h.
Interculturalismo no entorno socioeducativo 28/01/2020 | 20:00 h. 07/07/2020 | 20:00 h.
Ensino e aprendizaxe da/s lingua/s da sociedade de acollida 29/01/2020 | 16:00 h. 08/07/2020 | 16:00 h.
Educación de Adultos 29/01/2020 | 18:00 h. 08/07/2020 | 18:00 h.
Calidade de vida para as persoas maiores 29/01/2020 | 20:00 h. 08/07/2020 | 20:00 h.
Medidas de atención á diversidade para alumnos/as con necesidades educativas 23/03/2020 | 16:00 h. 09/07/2020 | 16:00 h.
Calidade de Vida das persoas con discapacidades 23/03/2020 | 18:00 h. 09/07/2020 | 18:00 h.
Medidas de atención a diversidade en persoas con altas capacidades 23/03/2020 | 20:00 h. 09/07/2020 | 20:00 h.

Listaxe completa de exames - curso 2019/2020