Campus del Agua

Resultados Académicos

Informe de Revisión do sistema pola Dirección


Curso 2017/2018 | Curso 2016/2017 | Curso 2015/2016

 

Taxas Académicas


Taxas Verificadas (ACSUG):

IndicadoresValores estimados
na memoria
Curso Académico
2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18
Rendemento ≥ 80% 79.08% 92.07% 92.51% 94.13% 87.00% 88.98% 86.00% 88.00%
Abandono < 5% -- 5.71% 3.57% 0.00% 0.00% 6.06% 7.14% 6.25%
Eficiencia ≥ 90% -- -- 98.54% 96.90% 93.16% 92.19% 95.00% 93.00%
Graduación ≥ 50% 91.43% 67.86% 93.33% 85.29% 90.91% 85.71% 83.87% 87.50%
Exito ≥ 90% 97.26% 99.50% 100.00% 99.54% 99.44% 99.75% 100.00% 100.00%

 

Resultados das enquisas de satisfacción:


Toda a información dispoñible na Portal de Transparencia da Uvigo.