Campus del Agua

Descrición do título

Datos xerais do título
Denominación Mestrado en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos
Código RUCT do título 4310397
Nivel académico Mestrado - Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro
Rama de coñecementoo Ciencias sociais e xurídicas
Tipo de ensino Oficial (adaptada ao EEES)
Modalidade de ensino Presencial
Número de prazas ofertadas 30 prazas
Lingua de impartición Castelán, Galego
Curso académico de implantación 2008/2009
Número de créditos ECTS 60 (22,5 ECTS: OBR / 13,5 ECTS OPT / 12 ECTS: Prácticas / 12 ECTS: TFM)
Réxime de permanencia Normativa de permanencia na Uvigo.
Duración do programa 2 cuatrimestres, 1 ano.
Suplemento Europeo ao Título Regulamento na Uvigo (RD 22/2015).
Data de verificación, publicación, etc 19/09/2012 - Verificación (Secretaría Xeral de Universidades 01/10/2012)
08/11/2012 - Autorización na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 13/03/2008)
08/03/2013 - Aprobación polo Consello de Ministros (BOE 11/05/2011)
13/02/2012 - Publicación do Plan de Estudos (BOE 26/03/2012)
13/02/2014 - Modificación do Plan de Estudos (BOE 09/04/2014)
13/02/2014 - Modificación do Plan de Estudos (BOE 19/09/2014)
22/07/2016 - Renovación da acreditación (Consello de universidades 11/03/2015 )
Centros nos que se imparte Facultade de Ciencias da Educación
Memoria do título Memoria verificada do título