Campus del Agua

Horarios

Curso académico 2019/2020


Xoves

16.00 a 21.00 h.

Venres

16.00 a 21.00 h.

Sábado

10.00 a 14.00 h.

As horas de 20.00 a 21.00 están consideradas como horas de titorización, ben da respectiva materia, ben de cuestións xerais do mestrado.


Actividades de módulo

A hora, data e lugar da realización das actividades complementarias de módulo, serán comunicadas coa antelación oportuna. Levaranse a cabo dentro das materias obrigatorias e en horario académico.

MateriaHorario
Compensación das desigualdades na educación
Rubén González Rodríguez , Mª Teresa Domínguez Pérez, Ángel Fernández González
26, 27 y 28 Setembro
3, 4 y 5 de Outubro
Desenvolvemento Comunitario
Celsa Perdiz Álvarez , Teresa Gutiérrez Manjón, Francisco Xabier Aguiar Fernández
9, 10 y 11 de Outubro (1)
17, 18 e 19 de Outubro
Xénero e Educación
Mª de los Ángeles Fernández Villarino , Margarita Valcárcel Fernández, Yolanda Rodríguez Castro
24, 25 e 26 de Outubro
29, 30 e 31 de Outubro (2)
Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferenza
María Lameiras Fernández , Águeda Gómez Suárez, Mª Victoria Carrera Fernández
7, 8 e 9 de Novembro
14, 15 e 16 de Novembro
Interculturalismo en contextos escolares
Isabel Mociño González , Manuel González Piñeiro, Jesús Carballo Bouzas
21, 22 e 23 de Novembro
28, 29 e 30 de Novembro
Interculturalismo en entornos socioeducativos
Xosé Manuel Cid Fernández , Josefina Pato Lorenzo, Mª Elena de Jesús Rodríguez, Pedro Fernández Bello
3, 4 e 5 de Decembro (3)
12, 13 e 14 de Decembro
Ensino e aprendizaxe da/s lingua/s da sociedade de acollida
Isabel Mociño González , María do Carmo Henríquez Salido, Eulalia Agrelo Costas
3, 4 e 5 de Decembro (3)
12, 13 e 14 de Decembro
Educación de Adultos
Mª Carmen Ricoy Lorenzo , Pedro Membiela Iglesias, Emilia Seoane Pérez
18, 19 e 20 de Decembro (4)
9, 10 y 11 de Xaneiro
Calidade de vida para as persoas maiores
Javier García Nuñez , Maria Dapia Conde, José Maria Failde Garrido
16, 17 y 18 de Xaneiro
23, 24 e 25 de Xaneiro
Medidas de atención á diversidade para alumnos/as con necesidades educativas
Mar García Señoran , Manuel Ojea Rúa, Juan Luis Rodríguez Rodríguez
27, 28 e 29 de Febreiro
5, 6 e 7 de Marzo
Calidade de Vida das persoas con discapacidades
Delmiro Barreiro de la Torre , Aurora Martínez Vidal
30 e 31 de Xaneiro, 1 de Febreiro
6, 7 e 8 de Febreiro
Medidas de atención á diversidade en persoas con altas capacidades
Antonio González Fernández , Mª Pilar González Fontao, Mª del Pino Díaz Pereira
13, 14 e 15 de Febreiro
20, 21 e 22 de Febreiro

Coordinador/a da materia.
(1) As sesións desta semana pasan para martes, mércores e xoves (9, 10 e 11 de outubro) por mor de ser festivo o venres 12 de outubro de 2019.
(2) As sesións desta semana pasan para luns, martes e mércores (29, 30 e 31 de outubro) por mor de ser festivo o xoves 1 de novembro de 2019.
(3) As sesións desta semana pasan para luns, martes e mércores (3, 4 e 5 de decembro) por mor de ser festivo o xoves 6 de decembro de 2019.
(4) As sesións desta semana pasan para mércores, xoves e venres 18, 19 e 20 de Decembro**** por mor do inicio das vacacións do nadal.


Listaxe completa de horarios - Curso 2019/2020