Sesión de acollida 2022/2023:
14 de setembro de 2022 de 16.00 a 17.00 h.

Antes do comezo das clases, a Comisión Académica do mestrado organiza a Sesión de Acollida para o estudantado de novo ingreso na aula 2.4 do Edificio de Facultades.

 

Obxectivos

  • Facilitar ao estudantado o tránsito dende o grao ao posgrao.
  • Presentar ao estudantado o Máster en Diversidade.
  • Dar a coñecer ao estudantado os recursos e ferramentas ao seu dispor na Universidade de Vigo e, en concreto, na Facultade de Educación e Traballo Social.

Profesorado

  • Rubén González Rodríguez
  • M. Pino Díaz-Pereira
  • J. María Failde Garrido
  • Sara Martínez Carrera