Xoves

16.00 a 21.00 h

Venres

16.00 a 21.00 h

Sábado

10.00 a 14.00 h

As horas de 20.00 a 21.00 están consideradas como horas de titorización, ben da respectiva materia, ben de cuestións xerais do máster.

Actividades de módulo

A hora, data e lugar da realización das actividades complementarias de módulo serán comunicadas coa antelación oportuna polo/a coordinador/a da materia na que se desenvolva dita actividade.

Levaranse a cabo dentro das materias obligatorias e en horario académico.

Curso académico 2021/2022

Materia Horario
Compensación das desigualdades na educación
Rubén González Rodríguez , Mónica Rodríguez Henríquez, Ángel Fernández González
23, 24 e 25 Setembro
30, 1 e 2 de Outubro
Desenvolvemento Comunitario
Celsa Perdiz Álvarez , Teresa Gutiérrez Manjón, Francisco Xabier Aguiar Fernández
7, 8 e 9 de Outubro
14, 15 e 16 de Outubro
Xénero e Educación
Mª de los Ángeles Fernández Villarino , Margarita Valcárcel Fernández, Yolanda Rodríguez Castro
21, 22 e 23 de Outubro
28, 29 e 30 de Outubro
Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferenza
María Lameiras Fernández , Águeda Gómez Suárez, Mª Victoria Carrera Fernández
4, 5 e 6 de Novembro
8, 9 e 10 de Novembro
Interculturalismo en contextos escolares
Isabel Mociño González , Xuxa Herrera Ruizo, Jesús Carballo Bouzas
18, 19 e 20 de Novembro
25, 25 e 27 de Novembro
Interculturalismo no entorno socioeducativo
Xosé Manuel Cid Fernández , Josefina Pato Lorenzo, Mª Elena de Jesús Rodríguez, Pedro Fernández Bello, Jesús Fernández Simo
2, 3 e 4 de Decembro
9, 10 e 11 de Decembro
Ensino e aprendizaxe da/s lingua/s da sociedade de acollida
Isabel Mociño González , María do Carmo Henríquez Salido, Eulalia Agrelo Costas
16, 17 e 18 de decembro
20, 21 e 22 de decembro
Educación de Adultos
Mª Carmen Ricoy Lorenzo , Pedro Membiela Iglesias, Emilia Seoane Pérez, Mª Cristina Sánchez Martínez
13, 14 e 15 de xaneiro
20, 21 e 22 de xaneiro
Calidade de vida para as persoas maiores
Javier García Nuñez , Maria Dapia Conde, José Maria Failde Garrido
25, 26 e 27 de xaneiro
3, 4 e 5 de febreiro

Coordinador/a da materia

Materia Horario
Calidade de vida das persoas con discapacidades
Delmiro Barreiro de la Torre , Aurora Martínez Vidal, Virginia Torrecillas Hernández, Judit García Álverez
17, 18 e 19 de Febreiro
24, 25 e 26 de Febreiro
Medidas de atención á diversidade en persoas con altas capacidades
Antonio González Fernández , Mª Pilar González Fontao, Mª del Pino Díaz Pereira
3, 4 e 5 de Marzo
10, 11 e 12 de Marzo
Medidas de atención á diversidade para alumnos/as con necesidades educativas
Mar García Señoran , Manuel Ojea Rúa, Juan Luis Rodríguez Rodríguez
16, 17 e 18 de Marzo
23, 24 e 25 de Marzo


Coordinador/a da materia

Listaxe completa de horarios

Curso académico 2020/2021

Materia Horario
Compensación das desigualdades na educación
Rubén González Rodríguez , Mª Teresa Domínguez Pérez, Ángel Fernández González
22, 23 e 24 Setembro
1, 2 y 3 de Outubro
Desenvolvemento Comunitario
Celsa Perdiz Álvarez , Teresa Gutiérrez Manjón, Francisco Xabier Aguiar Fernández
8, 9 y 10 de Outubro
15, 16 e 17 de Outubro
Xénero e Educación
Mª de los Ángeles Fernández Villarino , Margarita Valcárcel Fernández, Yolanda Rodríguez Castro
22, 23 e 24 de Outubro
29, 30 e 31 de Outubro
Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferenza
María Lameiras Fernández , Águeda Gómez Suárez, Mª Victoria Carrera Fernández
5, 6 y 7 de Novembro
12, 13 e 14 de Novembro
Interculturalismo en contextos escolares
Isabel Mociño González , Xuxa Herrera Ruizo, Jesús Carballo Bouzas
19, 20 e 21 de Novembro
28, 27 e 28 de Novembro
Interculturalismo en entornos socioeducativos
Xosé Manuel Cid Fernández , Josefina Pato Lorenzo, Mª Elena de Jesús Rodríguez, Pedro Fernández Bello
3, 4 y 5 de Decembro
10, 11 e 12 de Decembro
Ensino e aprendizaxe da/s lingua/s da sociedade de acollida
Isabel Mociño González , María do Carmo Henríquez Salido, Eulalia Agrelo Costas
3, 4 e 5 de decembro
10, 11 e 12 de decembro
Educación de Adultos
Mª Carmen Ricoy Lorenzo , Pedro Membiela Iglesias, Emilia Seoane Pérez, Mª Cristina Sánchez Martínez
17, 18 e 19 de decembro
14, 15 e 16 de xaneiro

Coordinador/a da materia

Materia Horario
Calidade de vida para as persoas maiores
Javier García Nuñez , Maria Dapia Conde, José Maria Failde Garrido
211, 221 e 231 de xaneiro
41, 51 e 61 de febreiro
Calidade de vida das persoas con discapacidades
Delmiro Barreiro de la Torre , Aurora Martínez Vidal
111, 121 e 131 de Febreiro
182, 191 e 202 de Febreiro
Medidas de atención á diversidade en persoas con altas capacidades
Antonio González Fernández , Mª Pilar González Fontao, Mª del Pino Díaz Pereira
251, 261 e 271 de Febrero
41, 51 y 61 de Marzo
Medidas de atención á diversidade para alumnos/as con necesidades educativas
Mar García Señoran , Manuel Ojea Rúa, Juan Luis Rodríguez Rodríguez
114, 123 e 133 de Marzo
184, 194 e 204 de Marzo

1 Aula 3.4 | 2 Ximnasio Pavillón 1 | 3 Aula 2.4 | 4 Aula 2.6
Coordinador/a da materia

Listaxe completa de horarios