Curso académico 2023/2024

Xoves

16.00 a 21.00 h

Venres

16.00 a 21.00 h

Sábado

10.00 a 14.00 h

As horas de 20.00 a 21.00 están consideradas como horas de titorización, ben da respectiva materia, ben de cuestións xerais do mestrado.

Actividades de módulo

A hora, data e lugar da realización das actividades complementarias de módulo serán comunicadas coa antelación oportuna polo/a coordinador/a da materia na que se desenvolva dita actividade

.

Levaranse a cabo dentro das materias obrigatorias en horario académico.

 

Horarios 2023/2024