Curso académico 2023/2024

Materia 1ª oportunidade 2ª oportunidade
Compensación das desigualdades na educación 12/02/2024
16.00 h.
01/07/2024
16.00 h.
Desenvolvemento comunitario 12/02/2024
18.00 h.
01/07/2024
18.00 h.
Xénero e educación 12/02/2024
20.00 h.
02/07/2024
16.00 h.
Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferencia 13/02/2024
16.00 h.
02/07/2024
18.00 h.
Interculturalismo en contextos escolares 13/02/2024
18.00 h.
03/07/2024
16.00 h.
Interculturalismo na contorna socioeducativa 13/02/2024
20.00 h.
03/07/2024
18.00 h.
Ensino e aprendizaxe da/s lingua/s da sociedade de acollida 14/02/2024
16.00 h.
04/07/2024
16.00 h.
Educación de adultos 14/02/2024
18.00 h
04/07/2024
18.00 h.
Calidade de vida para as persoas maiores 14/02/2024
20.00 h.
05/07/2024
16.00 h.
Medidas de atención á diversidade para alumnos/as con necesidades educativas 11/04/2024
16.00 h.
08/07/2024
16.00 h.
Calidade de vida das persoas con discapacidade 11/04/2024
18.00 h.
08/07/2024
18.00 h.
Medidas de atención a diversidade en persoas con altas capacidades 11/04/2024
20.00 h.
09/07/2024
16.00 h.

 

Exames 2023/2024