Curso académico 2022/2023

Materia 1ª oportunidade 2ª oportunidade
Compensación das desigualdades na educación 13/02/2023
16.00 h.
03/07/2023
16.00 h.
Desenvolvemento comunitario 13/02/2023
18.00 h.
03/07/2023
18.00 h.
Xénero e educación 13/02/2023
20.00 h.
04/07/2023
16.00 h.
Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferencia 14/02/2023
16.00 h.
04/07/2023
18.00 h.
Interculturalismo en contextos escolares 14/02/2023
18.00 h.
05/07/2023
16.00 h.
Interculturalismo na contorna socioeducativa 14/02/2023
20.00 h.
05/07/2023
18.00 h.
Ensino e aprendizaxe da/s lingua/s da sociedade de acollida 15/02/2023
16.00 h.
06/07/2023
16.00 h.
Educación de adultos 15/02/2023
18.00 h
06/07/2023
18.00 h.
Calidade de vida para as persoas maiores 15/02/2023
20.00 h.
07/07/2023
16.00 h.
Medidas de atención á diversidade para alumnos/as con necesidades educativas 11/04/2023
16.00 h.
10/07/2023
16.00 h.
Calidade de vida das persoas con discapacidade 11/04/2023
18.00 h.
10/07/2023
18.00 h.
Medidas de atención a diversidade en persoas con altas capacidades 11/04/2023
20.00 h.
11/07/2023
16.00 h.

 

Listaxe completa de exames