Esta materia, de carácter obrigatorio, desenvólvese no segundo cuadrimestre do curso.

A súa duración será de 120 horas presenciais: Guías docentes 

As prácticas levaranse a cabo en institucións ou servizos, públicos ou privados, que serán elixidos polos estudantes a partir da oferta presentada pola comisión académica e responsable do practicum. No caso de que existan máis solicitudes que prazas ofertadas establecerase como criterio de preferencia o expediente académico, sempre que se entregue a solicitude no prazo establecido. As prácticas realizaranse en espazos laborais relacionados coas saídas profesionais preferentes dentro do ámbito educativo e socio-educativo: centros educativos de todos os niveis, administración estatal, autonómica e local, departamentos privados e públicos de formación e selección de persoal e de inserción laboral, residencias da terceira idade, centros de lecer e animación socio-cultural, organizacións non gubernamentais, etc.

 

 

Prácticum 2023/2024

 

Calendario de asignación do prácticum

Proceso Data
Oferta de centro de prácticas 13 de setembro de 2023: Oferta de prácticum
Solicitude de prácticum a través da Secretaría Virtual Antes do 8 de outubro de 2023: Secretaría Virtual
Resolución das solicitudes Antes do 21 de novembro de 2023: Adxudicación definitiva de prácticum

Documentos Alumnado

Documentos Titores en Centros de Prácticas

DOCUMENTOS TITORES/as académicos

 

Calendario de entrega e avaliación da memoria do prácticum

Convocatoria Entrega da memoria (estudantado) Entrega notas e documentación (titores/as) Revisión e entrega de actas (coordinadores/as)
Xuño 2024 31/05/2024 04/06/2024 Revisión 10/06/2024
Xullo 2024 04/07/2024 08/07/2024 Revisión 11/07/2024