Campus del Agua

Sesión de acollida 2018/2019

Sesión de acollida 2018/2019: 12 de setembro de 2018

Antes do comezo das clases, a Comisión Académica do mestrado organiza a Sesión de Acollida para o estudantado de novo ingreso.

Os obxectivos desta xornada son:

  • Facilitar ao estudantado o tránsito dende o grao ao posgrao.
  • Presentar ao estudantado o Mestrado en Diversidade.
  • Dar a coñecer ao estudantado os recursos e ferramentas ao seu dispor na Universidade de Vigo e, en concreto, na Facultade de Ciencias da Educación.

Programa da Sesión de acollida 2018/2019