Composición

Cargo Responsable
Presidenta Mª del Pino Díaz Pereira
Secretaria (representante de calidade do centro) Sara Martínez Carrera
Vogal (representante Módulo I) Isabel Mociño González
Vogal (representante Módulo II) Celsa Perdiz Álvarez
Vogal (representante Módulo III) Francisco Javier García Nuñez
Vogal (representante Módulo IV) María Lameiras Fernández
Vogal (representante Módulo V) Antonio González Fernández
Vogal (representante Módulo VI – Prácticas externas) José María Failde Garrido, María Dapía Conde