Acto público de defensa TFM (15 de xuño de 2020)

Lugar de defensa

 • Salas de profesorado – Sala 644
  Profesora: M. Pino Díaz Pereira
 • Ligazón: Campus Remoto
  Clave de acceso: 68EbMMbB

 

Horarios

 • 11.00 h. – Yebra Bardelás Melisa Lucía
 • 11.30 h. – Fernández Rodríguez Estela
 • 12.00 h. – Rodríguez Pato María del Carmen
 • 12.30 h. – Santa Cruz Martínez-Risco María
 • 13.00 h. – Pérez Perez Jonathan

 

Tribunal avaliador

 • Presidenta: Mª del Pino Díaz Pereira
 • Secretaria: María Dolores Dapía Conde
 • Vogal: José María Failde Garrido