Xornada de acollida

A xornada de acollida do Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos realizarase o vindeiro 25 de setembro ás 16.30 horas na Facultade … Continuar

Preinscrición e matrícula

Existe información sobre Preinscrición e Matrícula que pode consultarse nas guías correspondentes da web da Universidade de Vigo. Para realizar a Preinscrición e Matrícula neste … Continuar