Campus del Agua

Sesión de acollida

Sesión de acollida 2019/2020: 25 de setembro de 2019 de 16.30 a 18.30 h.

Antes do comezo das clases, a Comisión Académica do mestrado organiza a Sesión de Acollida para o estudantado de novo ingreso na aula 3.1 do Edificio de Facultades.

Os obxectivos desta xornada son:

  • Facilitar ao estudantado o tránsito dende o grao ao posgrao.
  • Presentar ao estudantado o Mestrado en Diversidade.
  • Dar a coñecer ao estudantado os recursos e ferramentas ao seu dispor na Universidade de Vigo e, en concreto, na Facultade de Ciencias da Educación.

Profesorado:

  • Carmen Ricoy Lorenzo
  • M. Pino Díaz-Pereira
  • J. María Failde Garrido
  • María Dapia Conde